Skip to main content


Yılların biriktirdiği tecrübeyi yenilikçi ve güncel fikirlerle harmanlayan LENA’YACHTS, bir hayalin nesillere aktarılmasıdır.  

LENA’YACHTS ; 2013 yılında yat tasarımı, mühendisliği, üretimi ve deniz projeleri için danışmanlık hizmeti vermek amacı ile  hayata geçirilmiştir. Yaratıcılık ve mühendislik süreçlerini başarı ile bütünleştiren “müşteri odaklı esnek süreç yönetimi modeli”,LENA’YACHTS ‘a proje işbirliklerinde başarıyı getirmiştir. Birçok proje yatırımının tasarımı, üretimi ve satışı üçgeninde, müşteri ihtiyaçlarını yaratıcı çözümler üreterek karşılamaktadır.

Ürün geliştirme süreçlerinin titizlikle uygulandığı firmamızda; tasarım, mühendislik, üretim ve danışmanlık yöntemleri konularında uzman ekiplerimiz ile sonuca hızlı ve güvenli bir biçimde ulaşarak yüksek memnuniyet yaratmaktayız. 

LENA’YACHTS ; kadrosu ile sektöründe yaratıcılığı bilimsel metotlarla iş modellerine dönüştürerek, yüksek katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Proje yönetimi ekibi, ürün geliştirme ve ürün çeşitlendirme stratejileri oluşturmakta, müşteri odaklı yüksek verimliliği hedefleyen projeler üretmektedir.

NEDEN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ;

Yeni ürün geliştirmek ve ticarileştirmek; gerçek ihtiyaçların karşılanması, farklılık yaratması ve yaşama kolaylık getirmesi ile anlamlı bir yatırıma dönüşür. Mevcutların ilerisinde bir yenilik yaratmak,  yatırımın geri dönüşünde daha belirleyici olmaktadır. Yenilik fikrini ürünle birlikte hayata geçirmek ve tüketiciye sunmak rekabete önde başlama şansını sunar. Yeniliğin değeri oranında yatırımın riski küçülür